• Sở hữu vàng miếng PNJ 9999 khi mua đồng hồ vàng nguyên khối

  Đồng hồ Longines L8.111.9.87.6 Đồng hồ Longines L8.111.9.87.6
  -15%

  Đồng hồ Longines L8.111.9.87.6

  356,422,000₫ 419,320,000₫

  Đồng hồ Longines L2.673.8.78.3 Đồng hồ Longines L2.673.8.78.3
  -15%

  Đồng hồ Longines L2.673.8.78.3

  219,164,000₫ 257,840,000₫

  Longines L2.221.7.83.2 Longines L2.221.7.83.2
  -20%

  Longines L2.221.7.83.2

  178,304,000₫ 222,880,000₫

  Đồng hồ Longines L5.512.9.87.0 Đồng hồ Longines L5.512.9.87.0
  -15%

  Đồng hồ Longines L5.512.9.87.0

  172,975,000₫ 203,500,000₫