• Đồng hồ Quartz dưới 5 triệu

  Calvin Klein K1B33108 Calvin Klein K1B33108
  -15%

  Calvin Klein K1B33108

  2,987,750₫ 3,515,000₫

  Calvin Klein K2723133 Calvin Klein K2723133
  -15%

  Calvin Klein K2723133

  2,805,000₫ 3,300,000₫

  Calvin Klein K2723135 Calvin Klein K2723135
  -15%

  Calvin Klein K2723135

  2,805,000₫ 3,300,000₫

  Calvin Klein K2823829 Calvin Klein K2823829
  -15%

  Calvin Klein K2823829

  2,741,250₫ 3,225,000₫

  Calvin Klein K3033120 Calvin Klein K3033120
  -15%

  Calvin Klein K3033120

  3,015,800₫ 3,548,000₫

  Calvin Klein K3211111 Calvin Klein K3211111
  -15%

  Calvin Klein K3211111

  3,655,000₫ 4,300,000₫

  Calvin Klein K3323330 Calvin Klein K3323330
  -15%

  Calvin Klein K3323330

  2,741,250₫ 3,225,000₫

  Citizen ED8142-51P Citizen ED8142-51P
  -15%

  Citizen ED8142-51P

  3,366,000₫ 3,960,000₫

  Citizen EJ6072-55A Citizen EJ6072-55A
  -15%

  Citizen EJ6072-55A

  2,992,000₫ 3,520,000₫

  Citizen EL3088-59P Citizen EL3088-59P
  -15%

  Citizen EL3088-59P

  3,633,750₫ 4,275,000₫

  Citizen EU2640-57E Citizen EU2640-57E
  -15%

  Citizen EU2640-57E

  2,150,500₫ 2,530,000₫

  Citizen EU6010-53E Citizen EU6010-53E
  -15%

  Citizen EU6010-53E

  2,431,000₫ 2,860,000₫

  Claude Bernard 20201 3 AIN Claude Bernard 20201 3 AIN
  -15%

  Claude Bernard 20201 3 AIN

  2,992,000₫ 3,520,000₫

  Claude Bernard 20201 37J DI Claude Bernard 20201 37J DI
  -15%

  Claude Bernard 20201 37J DI

  3,366,000₫ 3,960,000₫

  Claude Bernard 20202 3 BR Claude Bernard 20202 3 BR
  -15%

  Claude Bernard 20202 3 BR

  2,618,000₫ 3,080,000₫

  Claude Bernard 20202 37J DI Claude Bernard 20202 37J DI
  -15%

  Claude Bernard 20202 37J DI

  3,740,000₫ 4,400,000₫

  Claude Bernard 31211 37J DI Claude Bernard 31211 37J DI
  -15%

  Claude Bernard 31211 37J DI

  3,366,000₫ 3,960,000₫

  Claude Bernard 54005 3 BR Claude Bernard 54005 3 BR
  -15%

  Claude Bernard 54005 3 BR

  2,992,000₫ 3,520,000₫

  Claude Bernard 54005 3 NIN Claude Bernard 54005 3 NIN
  -15%

  Claude Bernard 54005 3 NIN

  2,992,000₫ 3,520,000₫

  Claude Bernard 70149 3 NIN Claude Bernard 70149 3 NIN
  -15%

  Claude Bernard 70149 3 NIN

  3,123,750₫ 3,675,000₫

  Claude Bernard 70149 37J DI Claude Bernard 70149 37J DI
  -15%

  Claude Bernard 70149 37J DI

  3,366,000₫ 3,960,000₫

  Đồng hồ Calvin Klein K3M211C6 Đồng hồ Calvin Klein K3M211C6
  -15%

  Đồng hồ Calvin Klein K3M211C6

  3,978,000₫ 4,680,000₫

  Đồng hồ Calvin Klein K4D221C1 Đồng hồ Calvin Klein K4D221C1
  -15%

  Đồng hồ Calvin Klein K4D221C1

  3,791,000₫ 4,460,000₫

  Đồng hồ Calvin Klein K5623107 Đồng hồ Calvin Klein K5623107
  -15%

  Đồng hồ Calvin Klein K5623107

  3,381,300₫ 3,978,000₫